69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

เขียนโดย นางรุ่งพวรรณ สงไชย
หมวด:

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

Attachments:
Download this file (พยาบาลวิชาชีพ.doc)พยาบาลวิชาชีพ.doc[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย164 kB71 Downloads
เขียนโดย งานแผน
หมวด:

Power point นำเสนอตรวจราชการ คณะที่ 1-3 รอบที่ 2/61 วันที่ 23 พ.ค.61

Attachments:
Download this file (นำเสนอตรวจราชการ รอบ 2-61 (23 พ.ค.61) 6.45.pdf)นำเสนอคณะที่ 2[ ]งานแผน4660 kB6 Downloads
Download this file (สไลด์ตรวจราชการตรัง 2-61  23561.pdf)นำเสนอคณะที่ 1 และ 3[ ]งานแผน4856 kB7 Downloads
เขียนโดย นางรุ่งพวรรณ สงไชย
หมวด:

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มการพยาบาล

Attachments:
Download this file (prakadponsobworkkan.doc)prakadponsobworkkan.doc[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย47 kB28 Downloads
เขียนโดย นางจะเร บวรเกียรติภากร
หมวด:

จังหวัดตรัง โรงพยาบาลตรัง ขอยกเลิกประกาศจังหวัดตรัง ฉบับลงวันที่

17 พฤษภาคม พ.ศ.2561

เนื่องจาก มีความผิดพลาด คลาดเคลื่อนในเงื่อนไขวิธีการประมูล

ตามรายละเอียดแนบท้าย

Attachments:
Download this file (ประกาศยกเลิกขายทอดตลาด.pdf)ประกาศยกเลิกขายทอดตลาด.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร260 kB6 Downloads
เขียนโดย นางจะเร บวรเกียรติภากร
หมวด:

ตามเอกสารแนบท้าย

Attachments:
Download this file (ประกาศผู้ชนะเครื่องช่วยฟัง.pdf)ประกาศผู้ชนะเครื่องช่วยฟัง.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร795 kB31 Downloads