69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

เขียนโดย นายธีระวุธ ทองทวี
หมวด:

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 10-2560 และระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 11/2560

Attachments:
Download this file (10-2560.pdf)ไฟล์แนบ.pdf[ ]นายธีระวุธ ทองทวี3436 kB20 Downloads
เขียนโดย นางรุ่งพวรรณ สงไชย
หมวด:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานจัดเก็บเอกสาร ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

Attachments:
Download this file (sumpadwedrabien.doc)sumpadwedrabien.doc[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย660 kB40 Downloads
เขียนโดย งานแผน
หมวด:

เอกสารตรวจราชการ รอบ 1-60 จ.ตรัง

Attachments:
Download this file (1.ข้อมูลทั่วไป  ทรัพยากรสาธารณสุข 1-60 (1).pdf)ข้อมูลทั่วไป/ทรัพยากรสาธารณสุข[ ]งานแผน643 kB32 Downloads
Download this file (2.สถิติชีพ และสถานะสุขภาพ  รอบ1-60.pdf)สถิติชีพและสถานสุขภาพ[ ]งานแผน797 kB33 Downloads
Download this file (3.ปัญหาสา สธ. รอบ 1-60.pdf)3.ปัญหาสา สธ. รอบ 1-60[ ]งานแผน245 kB25 Downloads
Download this file (4.จัดทำแผนยุทธ 1-60.pdf)4.จัดทำแผนยุทธ 1-60[ ]งานแผน606 kB250 Downloads
Download this file (5.1 สรุปผลงานคณะที่ 1.pdf)5.1 สรุปผลงานคณะที่ 1[ ]งานแผน3208 kB81 Downloads
Download this file (5.2 สรุปผลงานคณะที่ 2 (1).pdf)5.2 สรุปผลงานคณะที่ 2 (1)[ ]งานแผน4403 kB58 Downloads
Download this file (5.3 สรุปผลงาน คณะที่ 3.pdf)5.3 สรุปผลงาน คณะที่ 3[ ]งานแผน865 kB34 Downloads
Download this file (5.4 สรุปผลงาน คณะที่ 4.pdf)5.4 สรุปผลงาน คณะที่ 4[ ]งานแผน1450 kB38 Downloads
Download this file (คำนำ  สารบาญ 1.60.pdf)คำนำ สารบาญ 1.60[ ]งานแผน379 kB66 Downloads
Download this file (บทสรุปสำหรับผู้บริหาร1-60.doc)บทสรุปสำหรับผู้บริหาร1-60[ ]งานแผน53 kB21 Downloads
เขียนโดย นางรุ่งพวรรณ สงไชย
หมวด:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคข้อเขียน/ภาคสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป,ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา และตำแหน่งพนักงานจัดเก็บเอกสาร

Attachments:
Download this file (prakad sumpad.doc)prakad sumpad.doc[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย528 kB102 Downloads