69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

เขียนโดย นางรุ่งพวรรณ สงไชย
หมวด:

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มการพยาบาล

Attachments:
Download this file (prakadponsobworkkan.doc)prakadponsobworkkan.doc[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย47 kB17 Downloads
เขียนโดย นางจะเร บวรเกียรติภากร
หมวด:

ตามเอกสารแนบท้าย

Attachments:
Download this file (ประกาศผู้ชนะเครื่องช่วยฟัง.pdf)ประกาศผู้ชนะเครื่องช่วยฟัง.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร795 kB20 Downloads
เขียนโดย นางจะเร บวรเกียรติภากร
หมวด:

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในวันที่ 5 มีนาคม 2561

ตามเอกสารแนบท้าย

Attachments:
Download this file (ประกาศประกวดราคาเครื่องช่วยฟัง.pdf)ประกาศประกวดราคาเครื่องช่วยฟัง.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1739 kB24 Downloads
เขียนโดย นายธีระวุธ ทองทวี
หมวด:

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 10-2560 และระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 11/2560

Attachments:
Download this file (10-2560.pdf)ไฟล์แนบ.pdf[ ]นายธีระวุธ ทองทวี3436 kB52 Downloads