69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

เอกสารฝ่ายแผนงาน

เขียนโดย งานแผน

ข้อมูลทั่วไป+โครงสร้างบริหารงาน รพ.ตรัง ปี 61 update 8 ก.พ.61

เขียนโดย งานแผน

ข้อมูลทั่วไป+โครงสร้างบริหารงาน +จน.เตียง รพ.ตรัง ณ มี.ค.60

เขียนโดย งานแผน

ข้อมูลทั่วไป+โครงสร้างบริหารงาน +จน.เตียง รพ.ตรัง ปี 59