69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

เอกสารฝ่ายแผนงาน

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แบบฟอร์มสำรวจความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รพ.ตรัง ปีงบประมาณ 2562-2565 (เอกสารหมายเลข 1) เขียนโดย งานแผน 14
บุคลากร โรงพยาบาลตรัง ปี 60 ณ 31 ต.ค.60 เขียนโดย งานแผน 208
สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 และแนวทางการตรวจราชการปี 2561 เขียนโดย งานแผน 251
แผนแม่บทส่่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) เขียนโดย งานแผน 178
สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 2-60 จ.ตรัง วันที่ 21-23 มิ.ย.60 เขียนโดย งานแผน 211
จำนวนเตียง รพ.ตรัง update 14 ก.ค.60 เขียนโดย งานแผน 227
คู่มือหลักเกณฑ์การจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพของหน่วยงานสุขภาพ เขียนโดย งานแผน 179
แนวทางการตรวจสอบและอนุมัติโครงการ ปี 2560 เขียนโดย งานแผน 287