69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติบริการปีงบฯ 2556-2560 เขียนโดย งานแผน 166
สถิติบริการ ปีงบฯ 59 (ต.ค.58-มิ.ย.59) เขียนโดย งานเวชสารสนเทศ 537
รายงาน DRGs ปีงบฯ 58 เขียนโดย งานเวชสารสนเทศ 431
รายงานสถิติทางการแพทย์ ปีงบฯ 58 เขียนโดย งานเวชสารสนเทศ 483
สถิติบริการ ปี 55-59 เขียนโดย งานแผน 656
สถิติทางการแพทย์ ปีงบฯ 57 เขียนโดย งานเวชสารสนเทศ 770
สถิติทางการแพทย์ ปีงบฯ 56 เขียนโดย งานเวชสารสนเทศ 607
สถิติทางการแพทย์ ปีงบฯ 55 เขียนโดย งานเวชสารสนเทศ 572