69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติบริการปีงบฯ 2556-2560 เขียนโดย งานแผน 241
สถิติบริการ ปีงบฯ 59 (ต.ค.58-มิ.ย.59) เขียนโดย งานเวชสารสนเทศ 619
รายงาน DRGs ปีงบฯ 58 เขียนโดย งานเวชสารสนเทศ 505
รายงานสถิติทางการแพทย์ ปีงบฯ 58 เขียนโดย งานเวชสารสนเทศ 551
สถิติบริการ ปี 55-59 เขียนโดย งานแผน 734
สถิติทางการแพทย์ ปีงบฯ 57 เขียนโดย งานเวชสารสนเทศ 841
สถิติทางการแพทย์ ปีงบฯ 56 เขียนโดย งานเวชสารสนเทศ 682
สถิติทางการแพทย์ ปีงบฯ 55 เขียนโดย งานเวชสารสนเทศ 649