69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การบริหารเชิงกลยุทธ์ทีมนำ เขียนโดย Super User 445
แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย Super User 500
แบบประเมินพกส เขียนโดย Super User 521
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตำแหน่ง พนง.ขับรถยนต์ / ผู้ช่วยนักกายภาพ / พนักงานทั่วไป (เพศชาย)และ ต.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เขียนโดย นางรุ่งพวรรณ สงไชย 384
Secondary prevention of stroke เขียนโดย Super User 497
แบบประเมินผลการปฏิบัติข้าราชการ 2558 เขียนโดย Super User 658
ใบรับรองแพทย์ภาษาอังกฤษ แบบที่ 1 เขียนโดย Super User 9607
ตารางเปรียบเทียบสิทธิการลาศึกษา/ฝึกอบรมของลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ เขียนโดย Super User 1284
หนังสือเเจ้งการยกเลิกของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการลาไปศึกษา ฯ พ.ศ.2552 และเเจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำไปศึกษา เพิ่มเติม ฝึกอบรมฯ เขียนโดย Super User 1290
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 เขียนโดย Super User 5215