69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปีงบประมาณ 2562แบบฟอร์มความต้องการพัฒนาบุคลากร ด้านฝึกอบรมและศึกษา ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย นางจันทนา ไพรรุ่งเรือง 24
แบบฟอร์มความต้องการพัฒนาบุคลากร ด้านขอฝึกอบรมและลาศึกษา ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย นางจันทนา ไพรรุ่งเรือง 21
บันทึกข้อความไปอบรมแบบหมู่คณะ เขียนโดย นางจันทนา ไพรรุ่งเรือง 136
แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลตรัง (PowerPoint) เขียนโดย งานแผน 406
คู่มือการใช้ ภาษาไทย อังกฤษ เมียนม่า กัมพูชา สำหรับบุคลากรสาธารณสุข เขียนโดย Super User 619
Spa Hand Book เขียนโดย Super User 575
นวัตกรรมจัดเรียงใหม่ เขียนโดย Super User 574
ฟอร์มขอโอน.doc เขียนโดย Super User 548
ฟอร์มพ.ต.ส.doc เขียนโดย Super User 581
รายงานผลการสำรวจองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2559 เขียนโดย Super User 596