69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

เขียนโดย นางจะเร บวรเกียรติภากร

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดการสอบราคา และยื่นซองเอกสารสอบราคา ได้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง ในวันและเวลาราชการ

กำหนดวันเปิดซองเอกสารสอบราคา ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง

Attachments:
Download this file (แบบฟอร์มราคากลาง เครื่องมือวัดความดันในกล้ามเนื้อฯ.pdf)แบบฟอร์มราคากลาง เครื่องมือวัดความดันในกล้ามเนื้อฯ.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร29 kB108 Downloads