69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศรายชื่อ โครงการประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี ๒๕๖๑

เรื่อง รู้เท่าทันชีวิต ยุค ๔.๐ : “ ศาสตร์ชะลอวัย - พินัยกรรมชีวิต – สื่อสารยามวิกฤต ”

วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ( เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. )

ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น ๕ โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง

Attachments:
Download this file (รายชื่อผู้เข้าประชุมวิชาการสัญจร ณ  รพ.ตรัง  วันที่ 9 ก.พ.61.pdf)เอกสารดาวน์โหลด.pdf[ ]Super User128 kB84 Downloads