69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

เขียนโดย นางจะเร บวรเกียรติภากร

กำหนดดูครุภัณฑ์ชำรุดฯ และลงชื่อขอรับรายละเอียดเอกสาร/ใบเสนอราคา ในวันที่

31 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึงเวลา 11.00 น.

กำหนดยื่นเสนอราคา ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

ถึงเวลา 10.00 น. ณ  กลุ่มงานพัสดุ

กำหนดเปิดซองพิจารณา ในวันที่ 0 มิถุนายน 2561 เวลา 10.15 น.

Attachments:
Download this file (ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด.pdf)ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1069 kB38 Downloads
เขียนโดย นางจะเร บวรเกียรติภากร

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

เขียนโดย นางจะเร บวรเกียรติภากร

กำหนดรับฟังวิจารณ์ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

Attachments:
Download this file (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่.pdf)รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1063 kB9 Downloads
Download this file (ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่.pdf)ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1037 kB9 Downloads
Download this file (ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่.pdf)ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร5002 kB9 Downloads
Download this file (แบบราคากลาง ปปช. กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่.pdf)แบบราคากลาง ปปช. กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร343 kB9 Downloads
เขียนโดย นางจะเร บวรเกียรติภากร

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

เขียนโดย นางจะเร บวรเกียรติภากร

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น.

ตามรายละเอียดแนบ

Attachments:
Download this file (ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ.pdf)ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1356 kB33 Downloads