69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ผู้สนใจติดต่อรับรายละเอียดเอกสารสอบราคา และยื่นซองเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดวันเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 21 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง

Attachments:
Download this file (ราคากลาง ตู้ Container.pdf)ราคากลาง ตู้ Container.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร29 kB290 Downloads

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์อุปกรณ์สำหรับถ่างขยายในการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ  จำนวน ๑ ชุด

กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 11.00 น.

กำหนดวันยื่นซองเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2558

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2558

หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 075201513

Attachments:
Download this file (ราคากลาง อุปกรณ์ สำหรับถ่างขยาย.pdf)ราคากลาง อุปกรณ์ สำหรับถ่างขยาย.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร28 kB163 Downloads

ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน จำนวน 10 รายการ

รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2558

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร 075201513 โทรสาร 075581517

หรือที่ Email   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Attachments:
Download this file (EAR.pdf)EAR.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร147 kB197 Downloads

ประกาศร่าง TORครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจหลอดเลือดหัวใจ ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

ชนิดใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจ (IVUS.) จำนวน ๑ เครื่อง

รังฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่  8 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2558

ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 075201513 โทรสาร 075581517

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Attachments:
Download this file (IVUS.pdf)IVUS.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร112 kB592 Downloads