69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

กำหนดยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Attachments:
Download this file (คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 1.pdf)คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 1.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร2165 kB3 Downloads
Download this file (คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 2.pdf)คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 2.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1415 kB3 Downloads
Download this file (คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 3.pdf)คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 3.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร2643 kB3 Downloads
Download this file (คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 4.pdf)คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 4.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร2085 kB3 Downloads
Download this file (คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 5.pdf)คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 5.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1285 kB2 Downloads
Download this file (คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 6.pdf)คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 6.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1108 kB2 Downloads
Download this file (คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 7.pdf)คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 7.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1614 kB5 Downloads
Download this file (คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 8.pdf)คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 8.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1287 kB2 Downloads
Download this file (คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 9.pdf)คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 9.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1606 kB6 Downloads
Download this file (ร่างประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ.pdf)ร่างประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1120 kB2 Downloads
Download this file (ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ.pdf)ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร5276 kB6 Downloads
Download this file (แบบราคากลาง ปปช.ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ.pdf)แบบราคากลาง ปปช.ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร2965 kB4 Downloads