69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดเอกสารสอบราคา และยื่นซองเอกสารสอบราคา ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2558 ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง ในวันและเวลาราชการ

กำหนดวันเปิดซองในวันที่ 8 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง

Attachments:
Download this file (ราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ.pdf)ราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร29 kB692 Downloads

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ตู้อบแห้งอุปกรณ์/สายยางทางการแพทย์ จำนวน ๑ เครื่อง

กำหนดวันเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.

กำหนดวันยื่นซองเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2558

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2558

หรือติดต่อสอบสอบทางทางโทรศัพท์ หมายเลข 075201513

Attachments:
Download this file (ราคากลางตู้อบแห้งอุปกรณ์ 2558.pdf)ราคากลางตู้อบแห้งอุปกรณ์ 2558.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร28 kB276 Downloads

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน (O2sat) จำนวน 2 เครื่อง

กำหนดวันเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 21 เมษายน 2558

กำหนดยื่นเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2558

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2558

โทร 075201513

Attachments:
Download this file (ราคากลางเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน.pdf)ราคากลางเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร29 kB157 Downloads

ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดเอกสารสอบราคา และยื่นซองเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดวันเปิดซองสบอราคา ในวันที่ 21 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง

Attachments:
Download this file (ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ.pdf)ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร32 kB165 Downloads