69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2561ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2561

ตามรายละเอียดแนบท้าย

Attachments:
Download this file (Spec ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์  ปีงบ 2561.pdf)Spec ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ปีงบ 2561.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร83 kB21 Downloads
Download this file (ราคากลางก๊าซทางการแพทย์.pdf)ราคากลางก๊าซทางการแพทย์.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร331 kB22 Downloads
Download this file (ร่างประกาศ ก๊าซทางการแพทย์.pdf)ร่างประกาศ ก๊าซทางการแพทย์.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1039 kB22 Downloads
Download this file (ร่างเอกสารประกวดก๊าซทางการแพทย์.pdf)ร่างเอกสารประกวดก๊าซทางการแพทย์.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร5018 kB27 Downloads

รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ