69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดเอกสารสอบราคา และยื่นซองเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง ระหว่างวันที่ 16 -30 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดวันเปิดซองเอกสารสอบราคา ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป้นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพัสดุฯ โรงพยาบาลตรัง

Attachments:
Download this file (แบบฟอร์มราคากลาง เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด.pdf)แบบฟอร์มราคากลาง เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร29 kB252 Downloads

ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดเอกสารสอบราคา และยื่นซองเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดวันเปิดซองเอกสารสอบราคา ในวันที่ 8 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพัสดุฯ โรงพยาบาลตรัง

Attachments:
Download this file (แบบฟอร์มราคากลาง อะไหล่เครื่องฟอกอากาศ.pdf)แบบฟอร์มราคากลาง อะไหล่เครื่องฟอกอากาศ.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร34 kB291 Downloads

ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดเอกสารสอบราคา และยื่นซองเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดวันเปิดซองเอกสารสอบราคา ในวันที่ 3 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น2 อาคารพัสดุฯ โรงพยาบาลตรัง

ผู้สนใจติดต่อรับรายละเอียดเอกสารสอบราคา และยื่นซองเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง ระหว่างวันที่ 18 - 30 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพัสดุ โรงพยาบาลตรัง

Attachments:
Download this file (แบบฟอร์มราคากลาง เครื่องช่วยหายใจ Non-Invasive.pdf)แบบฟอร์มราคากลาง เครื่องช่วยหายใจ Non-Invasive.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร30 kB274 Downloads