69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดูดสารคัดหลั่ง จำนวน 1 เครื่อง

กำหนดวันยื่นเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ 13 กพ.58 ถึงวันที่ 25 กพ.58

กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่ 26 กพ.58 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา รพ.ตรัง

ระหว่างวันที่ 13 กพ.58 ถึงวันที่ 25 กพ.58 โทร 075201513

Attachments:
Download this file (ราคากลาง เครื่องดูดสารคัดหลั่ง.pdf)ราคากลาง เครื่องดูดสารคัดหลั่ง.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร28 kB167 Downloads

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สาย Handpiece ต่อกับเครื่องเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูง จำนวน ๒ ชุด

กำหนดวันยื่นซองสอบราคาในวันที่ 20 กพ.58 ถึงวันที่ 6 มีค.58

กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่ 9 มีค.58 เวลา 09.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง

โทร 075201513 ระหว่างวันที่ 20 กพ.58 ถึงวันที่ 6 มีค.58

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง

กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ 20 กพ.2558 ถึงวันที่ 9 มีค. 2558

กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่ 10 มีค. 2558 เวลา 11.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง ระหว่างวันที่

20 กพ.2558 ถึงวันที่ 9 มีค. 2558 โทร 075201513

ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด (Transfer Incubator) จำนวน  ๑ เครื่อง

กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที 20 กพ2558 ถึงวันที่ 16 มีค.2558

กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่ 17 มีค. 2558 เวลา 13.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 20 กพ2558 ถึงวันที่ 16 มีค.2558 ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา

โรงพยาบาลตรัง โทร 075201513

Attachments:
Download this file (ราคากลาง ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด 2558.pdf)ราคากลาง ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด 2558.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร30 kB318 Downloads