69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศร่าง TOR ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 (1 ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย 76 ตารางเมตร และ

บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย 98 ตารางเมตร โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง

จำนวน 2 รายการ

ประกาศขายทอดตลาด อาคารบ้านพัก จำนวน 3 หลัง ของโรงพยาบาลตรัง  ประกอบด้วย

บ้านพัก 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ มี 4 ห้อง พื้นที่ใช้สอย 447.12 ตารางเมตร

บ้านพัก 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ พื้นที่ใช้สอย 340 ตารางเมตร

บ้านพัก 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ พื้นที่ใช้สอย 233.70 ตารางเมตร

กำหนดดูอาคารบ้านพัก จำนวน 3 หลัง และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น.- 12.00 น.

กำหนดเข้าเสนอราคา ในวันที่ 15 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 11.00 น.

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารายละเอียดการสอบราคา และยื่นซองเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง ระหว่างวันที่ 12 มกราคม ถึงวันที่ 27 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองเอกสารสอบราคา ในวันที่ 28 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป้นต้นไป ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง

Attachments:
Download this file (แบบฟอร์มราคากลาง อะไหล่เครื่องอากาศ.pdf)แบบฟอร์มราคากลาง อะไหล่เครื่องอากาศ.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร33 kB272 Downloads

ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดเอกสารสอบราคา และยื่นซองเอกสารสอบราคา ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2558 ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง ในวันและเวลาราชการ

กำหนดวันเปิดซองเอกสารสอบราคา ในวันที่ 30 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง

Attachments:
Download this file (ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ..pdf)ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ..pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร52 kB488 Downloads