69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศผลสอบคัดลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  ตำแหน่งพนักพนักงานประจำห้องบัตร 24/02/2558

Attachments:
Download this file (prakrdpunsod.doc)prakrdpunsod.doc[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย537 kB365 Downloads

ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

Attachments:
Download this file (prakatrubsamak naipat.PDF)prakatrubsamak naipat.PDF[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย2246 kB251 Downloads

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบคอมพิวเตอร์ตำแหน่งพนักงานจัดเก็บเอกสาร 10/03/2558

Attachments:
Download this file (prakrdsorbcomhongbat.doc)prakrdsorbcomhongbat.doc[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย686 kB62 Downloads

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

Attachments:
Download this file (puchuychawnatee.doc)puchuychawnatee.doc[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย2073 kB187 Downloads