69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,ตำแหน่งพนักงานเปล,ตำแหน่งพนักงานทั่วไป,ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงานบำบัดน้ำเสีย)

Attachments:
Download this file (panthai.doc)panthai.doc[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย744 kB227 Downloads

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคข้อเขียน/สัมภาษณ์ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,ตำแหน่งพนักงานเปล,ตำแหน่งพนักงานทั่วไป,ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและตำแหน่งพนักงานทั่วไป (งานบำบัดน้ำเสีย)

Attachments:
Download this file (prakadsumpad.doc)prakadsumpad.doc[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย1440 kB271 Downloads

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรง (รายวัน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,ตำแหน่งพนักงานเปล,ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 

Attachments:
Download this file (Untitled_20180202_163147.PDF)Untitled_20180202_163147.PDF[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย714 kB219 Downloads

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

Attachments:
Download this file (Untitled_20180208_164144.PDF)Untitled_20180208_164144.PDF[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย2283 kB43 Downloads