^กลับขึ้นด้านบน

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องผ่าตัดตา จำนวน 1 เครื่อง

    ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องผ่าตัดตา จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง 2,500,000 บาท รับฟังคำวิจารณ์
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม - 14 พฤษภาคม 2557

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต.พนักงานธุรการ,ต.พนักงานผู้ช่วย,ต.ผู้ช่วยพยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต.พนักงานธุรการ,ต.พนักงานผู้ช่วย , ต.ผู้ช่วยพยาบาล

ข่าวกิจกรรมต่างๆ

Copyright © 2013. www.tranghos.go.th  Rights Reserved.