69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากองค์การเภสัชกรรม 5 รายการ เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 14
โครงการตกลงราคาซื้อยา Rituximab inj 500 mg/50 ml จำนวน 3 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 66
โครงการตกลงราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ Ensure FOS 850 g จำนวน 1,200 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 66
โครงการตกลงราคาซื้อยา Atorvastatin tab 40 mg จำนวน 600x30 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 80
โครงการตกลงราคาซื้อยา Imatinib tab 100 mg จำนวน 9x60 ฺtab. เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 82
โครงการตกลงราคาซื้อยา Bortezomib inj 1 mg จำนวน 23 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 73
โครงการตกลงราคาซื้อยา Levetiracetam tab 500 mg จำนวน 230x60 ฺtab. เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 78
โครงการตกลงราคาซื้อยา Alteplase inj 50 mg จำนวน 23 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 72
โครงการตกลงราคาซื้อยา Deferasirox tab 250 mg จำนวน 20x28 ฺtab. เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 76
โครงการตกลงราคาซื้อยา Dutasteride cap 0.5 mg จำนวน 380x30 ฺcap. เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 83