69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Salmeterol 50 mcg+fluticasone propionate 250 mcg จำนวน 1000 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 72
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Atorvastatin tab 40 mg จำนวน 620x100 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 87
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Triptorelin pamoate inj 11.25 mg จำนวน 30 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 76
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Factor VIII inj 250 u จำนวน 160 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 95
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Ertapenem inj 1 g เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 90
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Alfuzosin tab 10 mg จำนวน 640x30 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 104
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Gabapentin tab 600 mg จำนวน 750x100 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 101
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Donepezil HCL tab 10 mg จำนวน 150x28 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 121
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Pregabalin cap 75 mg จำนวน 330x56 cap เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 117
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Denosumab inj 600 mg/ml จำนวน 40 syringe เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 125