69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Levetiracetam tab 500 mg จำนวน 270x60 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 54
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Nicardipine inj 10 mg/ 10 ml จำนวน 200 x10 amp เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 56
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Rituximab inj 500 mg/50 ml จำนวน 5 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 58
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Pregabalin cap 75 mg จำนวน 350x56 cap เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 57
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Methylprednisolone inj 1 g จำนวน 200 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 61
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Hydroxyurea cap 500 mg จำนวน 150x100 cap เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 73
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Sodium Valproate inj 400 mg/4 ml จำนวน 940 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 56
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Sodium Valproate tab 500 mg จำนวน 1300x30 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 51
โครงการซื้อยาวืธีเฉพาะเจาะจง Deferasirox tab 250 mg จำนวน 35x112 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 65
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Alfuzosin hydrochloride tab 10 mg จำนวน 700 x30 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 70