69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Enoxaparin sodium 60 mg inj จำนวน 600x2 syringe เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 18
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Imipenem 500 mg+Cilastatin 500 mg inj จำนวน 400 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 19
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Denosumab 60 mg/ml pre-fill syringe 1 ml จำนวน 40 syringe เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 18
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Gabapentin tab 600 mg จำนวน 400x100 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 17
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Deferasirox tab 250 mg จำนวน 20x28 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 15
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง จากองค์การเภสัชกรรม 8 รายการ เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 18
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง จากองค์การเภสัชกรรม 10 รายการ เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 17
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง จากองค์การเภสัชกรรม 6 รายการ เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 18
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง จากองค์การเภสัชกรรม 3 รายการ เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 15
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง จากองค์การเภสัชกรรม 16 รายการ เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 14