69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Fluticasone furoate 0.05% จำนวน 2000 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 116
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Phenytoin sodium inj 50 mg/ml 5 ml จำนวน 1250 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 96
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง จากองค์การเภสัชกรรม 3 รายการ เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 117
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจงราคา จากองค์การเภสัชกรรม 3 รายการ เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 120
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง จากองค์การเภสัชกรรม เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 108
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Dutasteride cap 0.5 mg จำนวน 400x30 cap เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 122
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Teriparatide inj 20 mcg จำนวน 33 syringe เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 102
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Albumin inj 20% จำนวน 200 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 83
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Deferasirox tab 250 mg จำนวน 15x28 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 77
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Sevoflurane liquid 100% จำนวน 90 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 100