69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Piperacillin sodium 4 g+Tazobactam sodium 500 mg จำนวน 3600 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 48
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Omnipaque inj 300 mgI/ml จำนวน 400 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 43
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Dutasteride cap 0.5 mg จำนวน 420x30 cap เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 37
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Cilostazol SR cap 100 mg จำนวน 480x30 cap เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 38
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Phenytoin sodium inj 50 mg/ml จำนวน 50x25 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 41
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Deferasirox tab 250 mg จำนวน 35x112 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 41
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Nilotinib cap 200 mg จำนวน 12x56 cap เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 38
โครงการซื้ออาหารทางการแพทย์วิธีเฉพาะเจาะจง ENSURE FOS 850 g จำนวน 1392 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 30
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Alfuzosin SR tab 10 mg จำนวน 720x30 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 92
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจงจากองค์การเภสัชกรรม 2 รายการ เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 87