69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Bortezomib inj 1 mg จำนวน 23 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 25
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Imatinib tab 100 mg จำนวน 9x60 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 23
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Recombinant Human Erythropoietin Alfa 4000 iu/ml จำนวน 600 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 25
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Atovastatin tab 40 mg จำนวน 600x100 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 24
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Clopidogrel tab 75 mg จำนวน 800x100 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 26
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Dutasteride cap 0.5 mg จำนวน 380x30 cap เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 22
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Flutamide tab 250 mg จำนวน 100x100 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 23
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Meropenem inj 1 g จำนวน 4,500 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 24
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Sitagliptin Phosphate tab 100 mg จำนวน 300x28 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 18
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Bortezomib inj 1 mg จำนวน 16 vail เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 17