69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Trastuzumab inj 440 mg/20 ml จำนวน 3 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 141
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง จากองค์การเภสัชกรรม3 รายการ เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 136
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Anti-D Immunoglobulin inj 50 mg จำนวน 19 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 135
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Ezetimibe tab 10 mg จำนวน 600x30 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 133
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Denosumab inj 60 mg/ml จำนวน 40 syringe เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 120
โครงการซื้อยาวิธืเฉพาะเจาะจง Brimonidine tartrate eye drop 5 ml จำนวน 1000 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 131
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Risedronate tab 150 mg จำนวน 300x 1 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 143
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Cilostazol tab 100 mg จำนวน 450x30 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 116
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง จากองค์การเภสัชกรรม 4 รายการ เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 115
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง จากองค์การเภสัชกรรม 4 รายการ เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 115