69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Methylprednisolone inj 1 g 200 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 56
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Imatinib tab 100 mg 9x60 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 47
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Sevorane liquid 250 ml 90 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 47
โครงการซื้ออาหารทางการแพทย์ ENSURE FOS 850 g 1392 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 48
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Alfuzosin SR tab 10 mg 720x30 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 46
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Rabies vaccine inj 1000 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 48
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Bortezomib inj 1 mg จำนวน 25 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 52
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Albumin human normal inj 20 % 400 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 51
โครงการซื้อยาวิธืเฉพาะเจาะจง จาก องค์การเภสัชกรรม 2 รายการ เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 44
โครงการซื้อยาวิธืเฉพาะเจาะจง Meropenem inj 4500 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 54