69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Linagliptin tab 5 mg จำนวน 300x30 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 20
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Recombinant Antihemophilic Factor VIII 250 IU จำนวน 100 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 20
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Methylphenidate extended release 36 mg จำนวน 48x30 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 18
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Budesonide 160/Formoterol 4.5 mcg 120 dose จำนวน 400 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 19
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Simvastatin tab 20 mg จำนวน 900x1000 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 14
โครงการซื้ออาหารทางการแพทย์โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Blendera 2.5 kg จำนวน 600 bag เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 18
โครงการซื้ออาหารทางการแพทย์โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Ensure FOS 850 g จำนวน 1,200 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 17
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Nicardipine inj 10 mg/10 ml จำนวน 190x10 amp เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 19
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Levetiracetam tab 500 mg จำนวน 230x60 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 21
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Sodium Valproate inj 400 mg/ml จำนวน 940 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 24