69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการตกลงราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ 1.Jevity fiber vanilla 900 g จำนวน 144 bot และ 2.Ensure FOS 850 g จำนวน 480 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 343
โครงการตกลงราคาซื้อยา Dutasteride cap 0.5 mg จำนวน 380x30 ฺcap. เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 235
โครงการตกลงราคาซื้อยา Imatinib tab 100 mg จำนวน 9x60 ฺtab. เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 235
โครงการตกลงราคาซื้อยา Isoflurane 200 ml จำนวน 40 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 334
โครงการตกลงราคาซื้อยา Entacapone tab 200 mg จำนวน 60x100 ฺtab. เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 269
โครงการตกลงราคาซื้อยา Atorvastatin tab 40 mg จำนวน 660x30 ฺtab. เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 203
โครงการตกลงราคาซื้อยา Mixtard 30 HM penfill 3 ml จำนวน 300x5 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 669
โครงการตกลงราคาซื้อยา Dasatinib tab 20 mg จำนวน 4x60 ฺtab. เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 248
โครงการตกลงราคาซื้อยา Sodium Vaproate Inj 400 mg/ml จำนวน 940 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 217
โครงการตกลงราคาซื้อยา Hydralazine tab 25 mg จำนวน 300x500 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 344