69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 38
โครงการซื้อยา Gabapentin tab 600 mg จำนวน 760x100 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 55
โครงการซื้อยา Salmeterol xinafoate 50 mcg +fluticasone propionate 250 mcg จำนวน 1000 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 59
โครงการซื้อยา Formoterol fumarate 4.5 mcg +Budesonide 160 mcg จำนวน 300 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 56
โครงการซื้อยา Dutasteride cap 0.5 mg จำนวน 420 x30 cap เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 48
โครงการซื้อยา Cisatracurium inj 2 mg/ml จำนวน 200x5 amp เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 53
โครงการซื้ออาหารท่งการแพทย์ ENSURE FOS 1392 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 50
โครงการซื้อยา Denosumab inj 60 mg จำนวน 40 syringe เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 51
โครงการซื้อยา Atorvastatin tab 40 mg จำนวน 620x100 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 51
โครงการซื้อยา Phenytoin sodium cap 100 mg จำนวน 1000x100 cap เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 52