69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Salmeterol 50 mcg+fluticasone propionate 250 mcg จำนวน 800 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 32
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Entacapone tab 200 mg จำนวน 70x100 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 35
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Methylprednisolone inj 1 g จำนวน 2000 viall เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 33
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Phenytoin Sodium cap 100 mg จำนวน 600x100 cap เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 32
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Diacerein cap 50 mg จำนวน 650x30 cap เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 29
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Alfuzosin tab 10 mg จำนวน 640x30 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 30
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Donepezil HCL Tab 10 mg จำนวน 120x28 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 31
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Sodium Valproate Chrono tab 500 mg จำนวน 1300x30 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 34
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Pregabalin cap 75 mg จำนวน 300x56 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 35
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Sevoflurane liquid จำนวน 60 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 31