69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Eptifibatide sterile sol 0.75 mg/ml(100 ml) 30 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 24
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Hyruan III inj 30 box เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 30
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Prolia inj 60 mg/ml 1 ml PFS 43 syringe เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 28
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Sodium valproate chrono tab 500 mg 1300x30 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 20
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Gabapentin cap 600 mg 900x100 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 21
โครงการซื้ออาหารทางการแพทย์ Blendera 2.5 kg 780 bag เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 23
โครงการซื้ออาหารทางการแพทย์วิธีเฉพาะเจาะจง ENSURE FOS 850 g 1392 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 23
โครงการซื้อยาวิธ๊เฉพาะเจาะจง lopinavir 200 mg+ritonavir 50 mg จำนวน 200x120 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 29
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 3 รายการ เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 33
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง kapanol cap 300x28 cap เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 32