69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการตกลงราคาซื้อยา Citicoline inj.1000 mg/4ml จำนวน 150x5 amp เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 406
โครงการตกลงราคาซื้อยา Diacerein cap 50 mg จำนวน 500x30 cap เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 341
โครงการตกลงราคาซื้อยา Harnal OCAS tab 0.4 mg จำนวน 590x30 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 2170
โครงการตกลงราคาซื้อยา Enbrel inj. 50 mg จำนวน 10x2 syringe เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 653
โครงการตกลงราคาซื้อยา Celecoxib cap 200 mg จำนวน 60x100 cap เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 255
โครงการตกลงราคาซื้อยา Deferasirox tab 250 mg จำนวน 30x28 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 409
โครงการตกลงราคาซื้อยา Phenytoin Sodium cap 100 mg จำนวน 600x100 cap เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 304
โครงการตกลงราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ Gen-DM 2.5 kg จำนวน 100 bag เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 386
โครงการตกลงราคาซื้อยา Implanon Implant 68 mg จำนวน 80 set เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 506
โครงการตกลงราคาซื้อยา Imatinib Mesylate tab 100 mg จำนวน 9x60 ฺtab. เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 224