69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการตกลงราคาซื้อยา Imatinib tab 100 mg จำนวน 9x60 ฺtab. เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 151
โครงการตกลงราคาซื้อยา Isoflurane 200 ml จำนวน 40 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 242
โครงการตกลงราคาซื้อยา Entacapone tab 200 mg จำนวน 60x100 ฺtab. เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 185
โครงการตกลงราคาซื้อยา Atorvastatin tab 40 mg จำนวน 660x30 ฺtab. เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 147
โครงการตกลงราคาซื้อยา Mixtard 30 HM penfill 3 ml จำนวน 300x5 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 535
โครงการตกลงราคาซื้อยา Dasatinib tab 20 mg จำนวน 4x60 ฺtab. เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 180
โครงการตกลงราคาซื้อยา Sodium Vaproate Inj 400 mg/ml จำนวน 940 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 162
โครงการตกลงราคาซื้อยา Hydralazine tab 25 mg จำนวน 300x500 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 261
โครงการตกลงราคาซื้อยา Brimonidine Tartrate Eye Drop 5 ml จำนวน 500 ฺbot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 212
ตกลงราคาซื้อยา Alfuzosin XL 10 mg จำนวน 640x30เม็ด เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 1024