69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการตกลงราคาซื้อยา Sodium Vaproate Inj 400 mg/ml จำนวน 940 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 149
โครงการตกลงราคาซื้อยา Hydralazine tab 25 mg จำนวน 300x500 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 242
โครงการตกลงราคาซื้อยา Brimonidine Tartrate Eye Drop 5 ml จำนวน 500 ฺbot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 192
ตกลงราคาซื้อยา Alfuzosin XL 10 mg จำนวน 640x30เม็ด เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 967