69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการตกลงราคาซื้อยา Topiramate tab 50 mg จำนวน 100x60 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 372
โครงการตกลงราคาซื้อยา Alfuzosin tab 10 mg จำนวน 640x30 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 242
โครงการตกลงราคาซื้อยา Keppra inj.500 mg/5ml จำนวน 300 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 564
โครงการตกลงราคาซื้อยา Cefuroxime Sodium inj.750 mg จำนวน 600 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 302
โครงการตกลงราคาซื้อยา Fluticasone Furoate Nasal Spray 0.05% จำนวน 1,000 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 312
โครงการตกลงราคาซื้อยา Cilostazol tab 50 mg จำนวน 160x100 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 421
โครงการตกลงราคาซื้อยา Antihemophilic Factor VIII inj 250 u จำนวน 100 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 281
โครงการตกลงราคาซื้อยา Sutent cap 12.5 mg จำนวน 4x28 cap เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 259
โครงการตกลงราคาซื้อยา Avastin inj 100 mg/4 ml จำนวน 10 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 344
โครงการตกลงราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ Ensure FOS 850 g จำนวน 600 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 229