69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Human Immunoglobulin inj 5% จำนวน 50 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 18
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Deferasirox tab 250 mg จำนวน 20x28 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 17
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Vesicare tab 50 mg จำนวน 80x30 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 17
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Rituximab inj 500 mg จำนวน 6 vial+Rituximib inj 100 mg จำนวน 4x2 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 18
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Levetiracetam tab 500 mg จำนวน 230x60 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 14
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Sodium valproate tab 500 mg จำนวน 1,3000x30 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 17
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Imatinib tab 100 mg จำนวน 9x60 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 17
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Flutamide tab 250 mg จำนวน 150x100 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 20
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Bimatoprost eye drop 0.1% จำนวน 1,500 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 29
โครงการซื้ออาหารทางการแพทย์โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Ensure FOS 850 g จำนวน 1,296 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 35