69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Deferasinox tab 250 mg จำนวน 35x112 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 32
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Phenytoin sodium inj 50 mg/ml จำนวน 50x25 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 30
โครงการซื้อยาโดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง Sertraline tab 50 mg จำนวน 2400x30 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 26
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Sitagliptin tab100 mg เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 34
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Linagliptin tab 5 mg 400x30 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 32
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Erythropoietin inj 4000 u 40x25 syringe เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 30
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Metformin tab 500 mg 1680x500 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 24
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Factor VIII 250 iu 160 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 23
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Sodium Valproate 400 mg/ml 940 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 27
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Imatinib tab 100 mg 9x60 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 20