69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Enoxaparin inj 60 mg จำนวน 1,000x2 syringe เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 60
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Imatinib tab 100 mg จำนวน 9x60 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 50
โครงการซื้ออาหารทางการแพทย์วิธีเฉพาะเจาะจง Ensure FOS 850 g จำนวน 1,392 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 53
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Atorvastatin tab 40 mg จำนวน 650x100 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 49
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Entacapone tab 200 mg จำนวน 140x100 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 45
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Donepezil tab 10 mg จำนวน 270x28 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 47
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Denosumab inj 60 mg/ ml PFS จำนวน 43 syringe เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 47
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Imipenem+Cilastatin inj 500 mg จำนวน 800 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 50
โครงการวื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Diacerein cap 50 mg จำนวน 650x30 cap เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 37
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Levetiracetam tab 500 mg จำนวน 270x60 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 37