69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการซื้อยา Omnipaque inj 300 mg/ml in 100 ml จำนวน 500 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 17
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Phenytoin sodium cap 100 mg จำนวน 960x100 cap เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 24
โครงการซื้อยาวิธ๊เฉพาะเจาะจง Rabies vaccine inj จำนวน 1,000 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 23
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Teriparatide inj 20 mcg จำนวน 15 syringe เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 23
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Sodium Valproate tab 500 mg จำนวน 1,300x30 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 23
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Enoxaparin sodium inj 60 mg/0.6 ml จำนวน 1,000x2 syringe เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 26
โครงการซื้ออาหารทางการแพทย์วิธีเฉพาะเจาะจง ENSURE FOS จำนวน 1392 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 38
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Levetiracetam tab 500 mg จำนวน 300x60 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 42
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Omeprazole cap 20 mg จำนวน 2400x100 cap เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 28
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Nicardipine inj 10 mg/10 ml จำนวน 200x10 amp เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 39