69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Donepezil HCL tab 10 mg จำนวน 150x28 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 27
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Pregabalin cap 75 mg จำนวน 330x56 cap เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 27
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Denosumab inj 600 mg/ml จำนวน 40 syringe เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 31
โครงการตกลงราคาซื้อยาองค์การเภสัชกรรม 2 รายการ เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 27
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Rituximab inj จำนวน 2 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 28
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Diacerein cap 50 mg จำนวน 650x30 cap เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 24
โครงการซื้ออาหารทางการแพทย์โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Ensure FOS 850 g จำนวน 1,320 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 28
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Alteplase inj 50 mg จำนวน 23 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 24
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Factor VIII inj 250 u จำนวน 100 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 22
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Hydroxyurea cap 500 mg จำนวน 120x100 cap เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 15