69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการซื้อยา Entacapone tab 200 mg จำนวน 140x100 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 20
โครงการซื้อยา Levetiracetam tab 500 mg จำนวน 360x60 cap เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 18
โครงการซื้อยา Sodium Valproate inj 400 mg/4 ml จำนวน 940 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 23
โครงการซื้อยา Hydroxyurea cap 500 mg จำนวน 230x100 cap เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 22
โครงการซื้อยา Pregabalin cap 75 mg จำนวน 500x56 cap เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 21
โครงการซื้อยา Salmeterol+Fluticasone DPI(50 mcg+250 mcg) จำนวน 1,080 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 18
โครงการซื้อยา Diacerein cap 50 mg จำนวน 650x30 cap เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 18
โครงการซื้อยา Dutasteride cap 0.5 mg จำนวน 420x30 cap เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 18
โครงการซื้อยา Pletaal SR cap 100 mg จำนวน 480x30 cap เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 35
โครงการซื้อยา Imatinib ta 100 mg จำนวน 9x60 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 19