69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Albumin inj 20% จำนวน 200 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 12
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Deferasirox tab 250 mg จำนวน 15x28 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 12
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Sevoflurane liquid 100% จำนวน 90 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 10
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Salmeterol 50 mcg+fluticasone propionate 250 mcg จำนวน 1000 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 13
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Atorvastatin tab 40 mg จำนวน 620x100 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 10
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Triptorelin pamoate inj 11.25 mg จำนวน 30 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 10
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Factor VIII inj 250 u จำนวน 160 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 12
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Ertapenem inj 1 g เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 15
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Alfuzosin tab 10 mg จำนวน 640x30 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 26
โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Gabapentin tab 600 mg จำนวน 750x100 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 25