69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Cilostazol tab 100 mg จำนวน 450x30 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 23
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง จากองค์การเภสัชกรรม 4 รายการ เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 18
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง จากองค์การเภสัชกรรม 4 รายการ เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 19
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Fluticasone furoate 0.05% จำนวน 2000 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 17
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Phenytoin sodium inj 50 mg/ml 5 ml จำนวน 1250 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 16
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง จากองค์การเภสัชกรรม 3 รายการ เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 18
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจงราคา จากองค์การเภสัชกรรม 3 รายการ เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 19
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง จากองค์การเภสัชกรรม เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 14
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Dutasteride cap 0.5 mg จำนวน 400x30 cap เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 17
โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Teriparatide inj 20 mcg จำนวน 33 syringe เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 15