69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการซื้อยา Methylphenidate tab 36 mg จำนวน 72x30 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 20
โครงการซื้อยา Alteplase inj 50 mg จำนวน 23 vial เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 16
โครงการซื้อยา Teriparatide pre-filled pen inj 20 mcg จำนวน 21 syringe เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 21
โครงการซื้ออาหารทางการแพทย์ ENSURE FOS จำนวน 1,392 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 22
โครงการซื้อยา Erythropoetin inj 4000 iu จำนวน 60x25 syringe เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 19
โครงการซื้อยา Simvastatin tab 20 mg จำนวน 900x1000 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 19
โครงการซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม จำนวน 3 รายการ เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 29
โครงการซื้อยา Amlodipine tab 10 mg จำนวน 5,880x100 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 27
โครงการซื้ออาหารทางการแพทย์ ENSURE FOS จำนวน 1,392 bot เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 26
โครงการซื้อยา Atorvastatin tab 40 mg จำนวน 1,000x100 tab เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น 22