69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

เอกสารฝ่ายแผนงาน

เขียนโดย งานแผน

ข้อมูล Service plan จ.ตรัง นำเสนอ 2 มี.ค.59 (ตรวจราชการรอบ 1-59)

Attachments:
Download this file (1. ข้อมูลทั่วไป นำเสนอตรวจราชการ นำเสนอตรวจราชการ รอบ 1-59 ณ 1 มี.ค.59.pdf)ข้อมูลทั่วไป[ ]งานแผน1152 kB340 Downloads
Download this file (1. หัวใจนำเสนอตรวจราชการ รอบ 1-59 ณ 1 มี.ค.59.pdf)สาขาหัวใจ[ ]งานแผน1564 kB207 Downloads
Download this file (10. NCDนำเสนอตรวจราชการ รอบ 1-59 ณ 1 มี.ค.59.pdf)สาขา NCD[ ]งานแผน550 kB535 Downloads
Download this file (12.แพทย์ทางเลือกนำเสนอตรวจราชการ รอบ 1-59 ณ 1 มี.ค.59.pdf)สาขาแพทย์แผนไทยฯ[ ]งานแผน396 kB562 Downloads
Download this file (2. สาขาอุบัติเหตุและ ฉุกเฉิน นำเสนอตรวจราชการ รอบ 1-59 ณ 1 มี.ค.59.pdf)สาขาอุบัติเหตุ[ ]งานแผน138 kB268 Downloads
Download this file (3. มะเร็งนำเสนอตรวจราชการ รอบ 1-59 ณ 1 มี.ค.59.pdf)สาขามะเร็ง[ ]งานแผน937 kB251 Downloads
Download this file (4. newbornนำเสนอตรวจราชการ รอบ 1-59 ณ 1 มี.ค.59.pdf)สาขาทารกแรกเกิด[ ]งานแผน253 kB276 Downloads
Download this file (5.ไตนำเสนอตรวจราชการ รอบ 1-59 ณ 1 มี.ค.59.pdf)สาขาไต[ ]งานแผน406 kB410 Downloads
Download this file (6.ตานำเสนอตรวจราชการ รอบ 1-59 ณ 1 มี.ค. 59.pdf)สาขาตา[ ]งานแผน382 kB162 Downloads
Download this file (7. สาขาทันตกรรม นำเสนอตรวจราชการ รอบ 1-59 ณ 1 มี.ค.59.pdf)สาขาทันตกรรม[ ]งานแผน563 kB217 Downloads
Download this file (8. สาขาจิตเวช ยาเสพติด นำเสนอตรวจราชการ รอบ 1-59 ณ 1 มี.ค.59.pdf)สาขาจิตเวช[ ]งานแผน426 kB680 Downloads
Download this file (9.1 ศัลยกรรม นำเสนอตรวจราชการ รอบ 1-59 ณ 1 มี.ค.59.pdf)สาขาศัลยกรรม[ ]งานแผน525 kB228 Downloads
Download this file (9.2 สูติกรรม นำเสนอตรวจราชการ รอบ 1-59 ณ 1 มี.ค.pdf)สาขาสูติกรรม[ ]งานแผน875 kB191 Downloads
Download this file (9.4 สาขาอายุรกรรม sepsis  นำเสนอตรวจราชการ รอบ 1-59 ณ 1 มี.ค.59.pdf)สาขาอายุรกรรม[ ]งานแผน459 kB171 Downloads