69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

เอกสารฝ่ายแผนงาน

เขียนโดย งานแผน

คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ปี2561

เขียนโดย งานแผน

Template  KPI  คำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2560

Attachments:
Download this file (1.หญิงตั้งครรภ์ขึ้นทะเบียน.doc)1.หญิงตั้งครรภ์ขึ้นทะเบียน.doc[ ]งานแผน41 kB63 Downloads
Download this file (10.1อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่.doc)10.1อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่.doc[ ]งานแผน73 kB69 Downloads
Download this file (10.2อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่.doc)10.2อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่.doc[ ]งานแผน73 kB58 Downloads
Download this file (11.ผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาล.doc)11.ผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาล.doc[ ]งานแผน37 kB62 Downloads
Download this file (12.ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้.doc)12.ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้.doc[ ]งานแผน37 kB57 Downloads
Download this file (13.CVD Risk.doc)13.CVD Risk.doc[ ]งานแผน37 kB73 Downloads
Download this file (14.การรายงานข้อมูล.doc)14.การรายงานข้อมูล.doc[ ]งานแผน37 kB62 Downloads
Download this file (15.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง.doc)15.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง.doc[ ]งานแผน41 kB708 Downloads
Download this file (16.ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองประเมินภาวะสุขภาพด้วย ADL.doc)16.ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองประเมินภาวะสุขภาพด้วย ADL.doc[ ]งานแผน42 kB58 Downloads
Download this file (17.ศูนย์เด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ.doc)17.ศูนย์เด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ.doc[ ]งานแผน41 kB86 Downloads
Download this file (18.การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก.doc)18.การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก.doc[ ]งานแผน53 kB57 Downloads
Download this file (19.HA.doc)19.HA.doc[ ]งานแผน38 kB66 Downloads
Download this file (2.ฝากครรภ์ 5 ครั้ง.doc)2.ฝากครรภ์ 5 ครั้ง.doc[ ]งานแผน42 kB58 Downloads
Download this file (20.อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน.doc)20.อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน.doc[ ]งานแผน42 kB69 Downloads
Download this file (21.1ขยะติดเชื้อของ รพศ และ รพช..doc)21.1ขยะติดเชื้อของ รพศ และ รพช..doc[ ]งานแผน113 kB126 Downloads
Download this file (21.2ขยะติดเชื้อของ รพ.สต..doc)21.2ขยะติดเชื้อของ รพ.สต..doc[ ]งานแผน49 kB103 Downloads
Download this file (22. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560.doc)22. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560.doc[ ]งานแผน40 kB52 Downloads
Download this file (23. รพ.สต.ติดดาว.doc)23. รพ.สต.ติดดาว.doc[ ]งานแผน254 kB239 Downloads
Download this file (24.PCC.doc)24.PCC.doc[ ]งานแผน43 kB210 Downloads
Download this file (25.DHS.doc)25.DHS.doc[ ]งานแผน43 kB61 Downloads
Download this file (27.ควบคุมภายใน.doc)27.ควบคุมภายใน.doc[ ]งานแผน54 kB169 Downloads
Download this file (28.ผลงานดีเด่น60.doc)28.ผลงานดีเด่น60.doc[ ]งานแผน51 kB55 Downloads
Download this file (29.หน่วยงานมีผลงานวิจัย R2R  ด้านสุขภาพ.doc)29.หน่วยงานมีผลงานวิจัย R2R ด้านสุขภาพ.doc[ ]งานแผน39 kB63 Downloads
Download this file (3.คัดกรองพัฒนาการ.doc)3.คัดกรองพัฒนาการ.doc[ ]งานแผน42 kB60 Downloads
Download this file (4.สูงดีสมส่วน.doc)4.สูงดีสมส่วน.doc[ ]งานแผน40 kB91 Downloads
Download this file (5.คลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี.doc)5.คลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี.doc[ ]งานแผน41 kB70 Downloads
Download this file (6.เด็ก 18-36 เดือนได้รับการเยี่ยมบ้านและตรวจช่องปากโดยนสค.อสม..doc)6.เด็ก 18-36 เดือนได้รับการเยี่ยมบ้านและตรวจช่องปากโดยนสค.อสม..doc[ ]งานแผน62 kB59 Downloads
Download this file (7.บริการทันต 0-5 ปี.doc)7.บริการทันต 0-5 ปี.doc[ ]งานแผน44 kB65 Downloads
Download this file (8.อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรค รายใหม่และกลับเป็นซ้ำ.doc)8.อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรค รายใหม่และกลับเป็นซ้ำ.doc[ ]งานแผน33 kB116 Downloads
Download this file (9.ค้นหาผู้ป่วยที่คาดประมาณจำนวนผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท.doc)9.ค้นหาผู้ป่วยที่คาดประมาณจำนวนผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท.doc[ ]งานแผน33 kB56 Downloads
เขียนโดย งานแผน

KPI Templete คำรับรองฯ ปี 2558

Attachments:
Download this file (1.ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิผ่าน PCA ขั้น 3.doc)1.ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิผ่าน PCA ขั้น 3.doc[ ]งานแผน39 kB368 Downloads
Download this file (10.ตำบลจัดการสุขภาพ.doc)10.ตำบลจัดการสุขภาพ.doc[ ]งานแผน100 kB13070 Downloads
Download this file (11.หมู่บ้านที่มีการขับเคลื่อนหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ.doc)11.หมู่บ้านที่มีการขับเคลื่อนหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ.doc[ ]งานแผน59 kB1239 Downloads
Download this file (12.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอดครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์.doc)12.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอดครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์.doc[ ]งานแผน42 kB250 Downloads
Download this file (13.ANC.doc)13.ANC.doc[ ]งานแผน65 kB1152 Downloads
Download this file (14.ห้องคลอด.doc)14.ห้องคลอด.doc[ ]งานแผน43 kB298 Downloads
Download this file (15.ซีด.doc)15.ซีด.doc[ ]งานแผน42 kB412 Downloads
Download this file (16. รร.ระดับเพชร.doc)16. รร.ระดับเพชร.doc[ ]งานแผน40 kB754 Downloads
Download this file (17.ควบคุมระดับน้ำตาลได้ระดับดี.doc)17.ควบคุมระดับน้ำตาลได้ระดับดี.doc[ ]งานแผน41 kB143 Downloads
Download this file (18.ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ระดับดี.doc)18.ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ระดับดี.doc[ ]งานแผน53 kB2845 Downloads
Download this file (19.DPAC.doc)19.DPAC.doc[ ]งานแผน42 kB225 Downloads
Download this file (2.ระดับการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PCA).doc)2.ระดับการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PCA).doc[ ]งานแผน42 kB524 Downloads
Download this file (20.TO BE No1.doc)20.TO BE No1.doc[ ]งานแผน40 kB323 Downloads
Download this file (21.มะเร็งปากมดลูก.doc)21.มะเร็งปากมดลูก.doc[ ]งานแผน34 kB1900 Downloads
Download this file (22.ดูแลผู้สูงอายุLONG TERM CARE.doc)22.ดูแลผู้สูงอายุLONG TERM CARE.doc[ ]งานแผน33 kB571 Downloads
Download this file (23.รากฟันเทียม.doc)23.รากฟันเทียม.doc[ ]งานแผน67 kB163 Downloads
Download this file (24.ตรวจช่องปากเด็ก.doc)24.ตรวจช่องปากเด็ก.doc[ ]งานแผน60 kB205 Downloads
Download this file (25.ศพด คุณภาพ.doc)25.ศพด คุณภาพ.doc[ ]งานแผน34 kB181 Downloads
Download this file (26.WCC.doc)26.WCC.doc[ ]งานแผน35 kB147 Downloads
Download this file (27.พัฒนาการสมวัย.doc)27.พัฒนาการสมวัย.doc[ ]งานแผน14 kB416 Downloads
Download this file (28.srrt.doc)28.srrt.doc[ ]งานแผน74 kB1659 Downloads
Download this file (29. อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง.doc)29. อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง.doc[ ]งานแผน43 kB839 Downloads
Download this file (3.ระดับการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ  DHS.doc)3.ระดับการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ DHS.doc[ ]งานแผน41 kB454 Downloads
Download this file (30.วัคซีนเด็ก1 ปี.doc)30.วัคซีนเด็ก1 ปี.doc[ ]งานแผน69 kB383 Downloads
Download this file (31.คัดกรองโรคเรื้อน.doc)31.คัดกรองโรคเรื้อน.doc[ ]งานแผน63 kB754 Downloads
Download this file (32.GMP ได้รับการเฝ้าระวัง.doc)32.GMP ได้รับการเฝ้าระวัง.doc[ ]งานแผน41 kB506 Downloads
Download this file (33. PrimaryGMP ได้คะแนนตามเกณฑ์.doc)33. PrimaryGMP ได้คะแนนตามเกณฑ์.doc[ ]งานแผน39 kB320 Downloads
Download this file (34.สุขาภิบาลอาหารอำเภอ.doc)34.สุขาภิบาลอาหารอำเภอ.doc[ ]งานแผน43 kB595 Downloads
Download this file (35.ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558.doc)35.ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558.doc[ ]งานแผน43 kB541 Downloads
Download this file (36.บันทึกผลงานผ่านโปรแกรมยุทธฯ.doc)36.บันทึกผลงานผ่านโปรแกรมยุทธฯ.doc[ ]งานแผน39 kB222 Downloads
Download this file (37.๔๓แฟ้มครบถ้วน ถูกต้อง.doc)37.๔๓แฟ้มครบถ้วน ถูกต้อง.doc[ ]งานแผน37 kB845 Downloads
Download this file (38.ผลงานวิชาการ.doc)38.ผลงานวิชาการ.doc[ ]งานแผน39 kB198 Downloads
Download this file (39.ผลงานดีเด่น58.doc)39.ผลงานดีเด่น58.doc[ ]งานแผน52 kB317 Downloads
Download this file (4.ร้อยละของประชากรในเขตรับผิดชอบที่ใช้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ.doc)4.ร้อยละของประชากรในเขตรับผิดชอบที่ใช้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ.doc[ ]งานแผน39 kB166 Downloads
Download this file (5.นสค..doc)5.นสค..doc[ ]งานแผน39 kB256 Downloads
Download this file (6.แพทย์แผนไทย.doc)6.แพทย์แผนไทย.doc[ ]งานแผน51 kB454 Downloads
Download this file (7.CMI.doc)7.CMI.doc[ ]งานแผน62 kB1921 Downloads
Download this file (8.FAI.doc)8.FAI.doc[ ]งานแผน87 kB4246 Downloads
Download this file (9.HA.doc)9.HA.doc[ ]งานแผน39 kB945 Downloads