69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

เอกสารฝ่ายแผนงาน

เขียนโดย งานแผน

นำเสนอตรวจราชการตรัง คณะ 1-3 วันที่ 23 พ.ค.61

Attachments:
Download this file (นำเสนอคณะ 1 กับ 3 สสจ.ตรัง รอบ 2-62 วันที่ 23 พ.ค.61.pdf)นำเสนอคณะที่ 1 และ 3[ ]งานแผน4856 kB12 Downloads
Download this file (นำเสนอคณะที่ 2 รอบ 2-61 (23 พ.ค.61) 6.45.pdf)นำเสนอคณะ 2 วันที่ 23 พ.ค.61[ ]งานแผน4660 kB11 Downloads
เขียนโดย งานแผน

สรุปผลการตรวจราชการ จ.ตรังรอบที่ 2 /2561 วันที่ 25 พ.ค.61

เขียนโดย งานแผน

สรุปผลการตรวจราชการ จ.ตรังรอบที่ 1 /2561

 

เขียนโดย งานแผน

เอกสารประกอบการตรวจราชการ รอบที่ 2/2561  จ.ตรัง วันที่ 23-25 พ.ค.61

เขียนโดย งานแผน

Power point  คณะที่ 2 (Service plan) รอบที่ 1/61 จ.ตรัง

Attachments:
Download this file (รวมนำเสนอ รอบ 1-61 (OK 4).pdf)นำเสนอตรวจราชการ คณะที่ 2 รอบ 1-61[ ]งานแผน4091 kB155 Downloads