69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

เอกสารฝ่ายแผนงาน

เขียนโดย งานแผน

สรุปผลการตรวจราชการ จ.ตรังรอบที่ 1 /2561

 

Attachments:
Download this file (สรุปผลคณะ 1.pdf)สรุปผลคณะที่ 1 [ ]งานแผน2118 kB40 Downloads
Download this file (สรุปผลคณะ 2.pdf)สรุปผลคณะที่ 2[ ]งานแผน2184 kB35 Downloads
Download this file (สรุปผลคณะ 3.pdf)สรุปผลคณะที่ 3[ ]งานแผน2065 kB33 Downloads
เขียนโดย งานแผน

Power point  คณะที่ 2 (Service plan) รอบที่ 1/61 จ.ตรัง

Attachments:
Download this file (รวมนำเสนอ รอบ 1-61 (OK 4).pdf)นำเสนอตรวจราชการ คณะที่ 2 รอบ 1-61[ ]งานแผน4091 kB109 Downloads
เขียนโดย งานแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ 2561

เขียนโดย งานแผน

เอกสารประกอบการตรวจราชการ รอบที่ 1/2561 จ.ตรัง

เขียนโดย งานแผน

Power point นำเสนอตรวจราชการ คณะที่ 2 Service plan รอบที่ 1/60