69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ภาคผนวก 4 แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้บังคับบัญชา)

เขียนโดย นางรุ่งพวรรณ สงไชย

ภาคผนวก 4 แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้บังคับบัญชา)

Attachments:
Download this file (ภาคผนวก 4 ผู้บังคับบัญชา.doc)ภาคผนวก 4 ผู้บังคับบัญชา.doc[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย53 kB172 Downloads