69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

การประชุมเรื่องการบริหารจัดการพลังงานในโรงพยาบาล

เขียนโดย Super User

การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการพลังงานในโรงพยาบาลตรัง

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 โรงพยาบาลตรัง ได้จัดประชุม ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ในระดับหัวหน้างาน
หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานของโรงพยาบาล โดยมีกิจกรรมบรรยายและตรวจเยี่ยมหน่วยงานย่อยจากวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พลังงาน คือ อาจารย์บัญฑิต งามวัฒนะศิลป์ และทีมงาน บริษัทอินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
ในการนี้มีนายแพทย์ชัยยุทธ์ ศักดิ์ศรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง นางสาวสุวดี ชูสุวรรณ รองผู้อำนวยการกลุ่มการพยาบาล
และนายสาธิต ณ พัทลุง รองผู้อำนวยการด้านบริหาร ได้เข้าร่วมในกิจกรรรมดังกล่าวด้วย

 

Attachments:
Download this file (energy 1.pdf)เอกสารดาวน์โหลด.pdf[ ]Super User580 kB264 Downloads