69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ปรับปรุงร่าง TOR จ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นทีี่ี่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเทีี่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 1 หลัง

ปรับปรุงร่าง TOR จ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร 88 ยูนิต  เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น

พื้นทีี่ี่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเทีี่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 1 หลัง

รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2557  หรือติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา 

โรงพยาบาลตรัง  โทร 075201513 โทรสาร 075581517  Email   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Attachments:
Download this file (ยูนิต 8.pdf)ยูนิต 8.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร334 kB638 Downloads