69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศ ปรับปรุงร่าง TOR ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 1 หลัง

ประกาศ ปรับปรุง ร่าง TOR  ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น  

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 1 หลัง

รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2557  โทร 075201513 โทรสาร 075581517

Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Attachments:
Download this file (ยูนิต 8.pdf)ยูนิต 8.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร334 kB541 Downloads