69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมา ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลตรัง คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลตรัง นำโดยแพทย์หญิง จิรวรรณ อารยะพงษ์ อ่านต่อ....

เขียนโดย Super User

เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมา ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลตรัง คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลตรังนำโดยแพทย์หญิง จิรวรรณ อารยะพงษ์ ให้เกียรติแสดงความยินดีและมอบรางวัลในนามโรงพยาบาลตรังในโอกาสที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด มอบรางวัลE-Claim Award  2017 รางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี2017มอบให้ทางโรงพยาบาลตรังที่เป็นสถานพยาบาลที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบสินไหมอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าสี่พันข้อมูล
ดีเด่นอันดับ1 ให้ไว้เมื่อวันที่23พฤษภาคม2561ที่ผ่านมา

 

 กลับหน้าหลัก