69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

9 มิถุนายน 2561 รพ.ตรัง น้อมรับบุญจากผู้อุปการะคุณ ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ อ่านต่อ....

เขียนโดย Super User

9 มิถุนายน  2561  รพ.ตรัง น้อมรับบุญจากผู้อุปการะคุณ ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบริการทางการแพทย์ให้แก่พี่น้องชาวตรัง
และจังหวัดใกล้เคียง โดยประธานฝ่ายสงฆ์ พระพรหมจริยาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนใต้, ประธานฝ่ายฆราวาส
นพ.เจษฎา  ฉายคุณรัฐ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12
ณ ลานศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ชั้นคลินิก รพ.ตรัง

 

 

 กลับหน้าหลัก