69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

8 มิถุนายน 2561 พี่น้องประชาชนและองค์กร ภาคส่วนต่างๆในจังหวัดตรัง เข้าร่วม พิธีสมโภชองค์ผ้าป่าสามัคคี อ่านต่อ....

เขียนโดย Super User

8 มิถุนายน  2561  พี่น้องประชาชนและองค์กร ภาคส่วนต่างๆในจังหวัดตรัง เข้าร่วม
พิธีสมโภชองค์ผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ที่ขาดแคลน
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบริการทางการแพทย์ให้แก่พี่น้องชาวตรังและจังหวัดใกล้เคียง
ณ ศุนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ชั้นคลินิก รพ.ตรัง

 

 กลับหน้าหลัก