69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

29 พฤษภาคม 2561 : เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 พญ.จิรวรรร อารยะพงษ์ ผอ.รพ.ตรัง อ่านต่อ....

เขียนโดย Super User

29 พฤษภาคม 2561 : เนื่องในวันวิสาขบูชา  ประจำปี 2561 พญ.จิรวรรร  อารยะพงษ์ ผอ.รพ.ตรัง,
คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะแพทย์และพยาบาล ถวายการตรวจสุขภาพ พระภิกษุและสามเณร,
ถวายภัตตาหารเมนูสุขภาพและถวายธูป-เทียน ไร้ควัน ณ วัดประสิทธิชัย (วัดท่าจีน) อ.เมือง จ.ตรัง

 กลับหน้าหลัก