69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

โครงการซื้อยา Teriparatide pre-filled pen inj 20 mcg จำนวน 21 syringe

เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น

เนื้อหาตกลงราคาดูตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (1336.pdf)1336.pdf[ ]นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น111 kB1 Download