69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

โครงการซื้อยา Erythropoetin inj 4000 iu จำนวน 60x25 syringe

เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น

เนื้อหาตกลงราคาดูตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (1338.pdf)1338.pdf[ ]นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น106 kB2 Downloads