69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

โครงการซื้อยา Simvastatin tab 20 mg จำนวน 900x1000 tab

เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น

เนื้อหาตกลงราคาดูตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (1339.pdf)1339.pdf[ ]นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น109 kB1 Download