69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาเงินและบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักจิตวิ่ทยา กลุ่มงานจิตเวช

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาเงินและบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี  ตำแหน่งนักจิตวิ่ทยา กลุ่มงานจิตเวช

Attachments:
Download this file (rubsamak.doc)rubsamak.doc[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย1042 kB167 Downloads