69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคข้อเขียน/ภาคปฏิบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์/ภาคสัมภาษณ์และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย,ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างเทคนิค,ตำแหน่งช่างเชื่อม,ตำแหน่งผู้ช่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคข้อเขียน/ภาคปฏิบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์/ภาคสัมภาษณ์และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย,ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างเทคนิค,ตำแหน่งช่างเชื่อม,ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,ตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มการพยาบาล,ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด,ตำแหน่งพนักงานจัดเก็บเอกสาร,ตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์และตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

Attachments:
Download this file (prakadname1.doc)prakadname1.doc[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย276 kB136 Downloads