69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ งานรักษาพยาบาลชุมชน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ งานรักษาพยาบาลชุมชน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

Attachments:
Download this file (rubsamaknurse.doc)rubsamaknurse.doc[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย271 kB84 Downloads