69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็ก (Infant Incubator) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2561

Attachments:
Download this file (คุณลักษณะเฉพาะ ตู้อบเด็ก.pdf)คุณลักษณะเฉพาะ ตู้อบเด็ก.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร2050 kB13 Downloads
Download this file (ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ตู้อบเด็ก Infant Incubator.pdf)ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ตู้อบเด็ก Infant Incubator.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร996 kB9 Downloads
Download this file (ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ตู้อบเด็ก Infant Incubator.pdf)ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ตู้อบเด็ก Infant Incubator.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร5020 kB8 Downloads
Download this file (แบบฟอร์มราคากลาง ตู้อบเด็ก Infant Incubator.pdf)แบบฟอร์มราคากลาง ตู้อบเด็ก Infant Incubator.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร317 kB8 Downloads